גבולות ואתגרים

לא משנה באיזו שפה, כל המומחים אומרים חד וחלק: להתפתחות יותר בריאה, ולחיים יותר קלים להורים, חשוב להציב גבולות ברורים ולא להתפתות להגמיש את הגבולות, כי הילדים תמיד בודקים עד לאן אפשר למתוח את הגבול.
קל להגיד, קשה לביצוע.

הילד שלנו בוכה ומתעקש על משהו באמצע רחוב, בבית אתם רוצים רק חצי שעה של שקט.
אז ניתן להם טאבלט, טלוויזיה, ממתק, רק שיהיה קצת שקט, שנוכל לשמוע את המחשבות שלנו.[...] המשך אל המאמר